ଆମ ବିଷୟରେ

JKTech

2014 ମସିହାରେ ଶେ Shenzhen ୍ଜେନ୍ JKTech Technology Co., Ltd. HQ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି |lଚାଇନାର ଶେନଜେନ୍ ସିଟିରେ ଓକେଟେଡ୍ | SMT ବିଧାନସଭା ଶିଳ୍ପରେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ It ାରା ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା |

ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ SMT ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପରେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଜାଣିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ, ଆମେ ଶିଳ୍ପର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ |

ସୁବିଧା

 • Always puts the quality at the first place and strictly supervise the product quality of every process.

  ଗୁଣବତ୍ତା

  ସର୍ବଦା ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରଖ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣକୁ କଠୋର ତଦାରଖ କର |
 • Our Factory has grown into a Premier ISO9001:2008 Certified manufacturer of High quality, Cost-Effective products

  ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍

  ଆମର କାରଖାନା ଏକ ପ୍ରିମିୟର୍ ISO9001: 2008 ରେ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା, ମୂଲ୍ୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉତ୍ପାଦର ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଉତ୍ପାଦକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି |
 • Meanwhile we also provided customized solution for unique applications and customer needs.

  ଉତ୍ପାଦକ

  ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ |

ସର୍ବଶେଷ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |