ଆମ ବିଷୟରେ

JKTech

2014 ରେ ଶେନଜେନ୍ JKTech Technology Co., Ltd.HQ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି |lଚାଇନାର ଶେନଜେନ୍ ସିଟିରେ ଓକେଟେଡ୍ |SMT ବିଧାନସଭା ଶିଳ୍ପରେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ It ାରା ଏହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା |

ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ SMT ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପରେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଉତ୍ପାଦନ ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଜାଣିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ, ଆମେ ଶିଳ୍ପର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ |

ସୁବିଧା

 • ସର୍ବଦା ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରଖ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣକୁ କଠୋର ତଦାରଖ କର |

  ଗୁଣବତ୍ତା

  ସର୍ବଦା ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରଖ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣକୁ କଠୋର ତଦାରଖ କର |
 • ଆମର କାରଖାନା ଏକ ପ୍ରିମିୟର୍ ISO9001: 2008 ରେ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା, ମୂଲ୍ୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉତ୍ପାଦର ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଉତ୍ପାଦକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି |

  ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍

  ଆମର କାରଖାନା ଏକ ପ୍ରିମିୟର୍ ISO9001: 2008 ରେ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା, ମୂଲ୍ୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉତ୍ପାଦର ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଉତ୍ପାଦକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି |
 • ଏହି ସମୟରେ, ଆମେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ |

  ଉତ୍ପାଦକ

  ଏହି ସମୟରେ, ଆମେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ |

ସର୍ବଶେଷ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |